Цени

Цени

Най-ниски цени за погребения и кремации във Варна
За Ваше удобство може да осигурим кетъринг при организиране на погребения, панихиди.
Предлагаме услугата обработка на разложено тяло- 300 лв

Социален пакет
от 291 лв
1. Ковчег
2. Катафалка
3. Кръст и надпис
4. Скръбни вести (3 бр.)
5. Траурни лентички (10 бр.)
6. Свещи (10 бр.)
7. Издаване на смъртен акт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стандартен пакет
от 695 лв
1. Административни услуги по погребението
2. Изкопаване и заравяне на гробно място
3. Хладилна камера за 1 денонощие
4. Ковчег обикновен
5. Драперия обикновена
6. Кръст обикновен
7. Полагане на покойника в ковчег, подреждане и драпиране
8. Товаро – разтоварна дейност
9. Жито и погача – за 10 човека
10. Некролози – 5 броя
11. Цялостно комплексно обслужване, консултации, разглеждане и обработка на документи, съдействие от началото до края на ритуала, раздаване на свещи при опело.
 
 
 
 
 
VIP пакет
от 999 лв
1. Административни услуги по погребението
2. Изкопаване и заравяне на гробно място
3. Катафалка
4. Хладилна камера за 1 денонощие
5. Салон за раздаване
6. Ковчег по избор
7. Драперия по избор
8. Кръст по избор
9. Изваждане на смъртен акт
10. Запазване на ден и час за ритуала
11. Полагане на покойника в ковчег, подреждане и драпиране
12. Товаро – разтоварна дейност
13. Извозване от адрес или болнично заведение до хладилна камера и гробищен парк
14. Жито и погача
15. Некролози
16. Цялостно комплексно обслужване, консултации, разглеждане и обработка на документи, съдействие от началото до края на ритуала, раздаване на свещи при опело.
VIP сребро
от 1220 лв
1. Административни услуги по погребението
2. Изкопаване и заравяне на гробно място
3. Катафалка
4. Измиване на покойник
5. Обличане
6. Хладилна камера за 1 денонощие
7. Ковчег по избор
8. Драперия лукс
9. Кръст лукс
10. Изваждане на смъртен акт
11. Посещение в дома и изготвяне на заявка 24 часа за погребение
12. Запазване ден и час за ритуал и погребение
13. Граждански ритуал
14. Полагане на покойника в ковчег, подреждане и драпиране
15. Товаро – разтоварна дейност
16. Носене до 3 етажа
17. Жито и погача
18. 20 броя подавки
19. Некролози- 5 броя
20. Цялостно и комплексно обслужване, обработка на документи
21. Комплект опело
22. Свещи- 20 броя и 1 бр. голяма
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIP злато
от 1595 лв
1. Изкопаване и зариване на гробно мяст
2. Ковчег лукс
3. Драперия лукс
4. Одеяло
5. Административно обслужване по погребението
6. Катафалка
7. Присъствие на агент
8. Измиване на покойник
9. Обличане на покойник
10. Хладилна камера за 24 часа
11. Изваждане на смъртен акт
12. Посещение в дома или лечебно заведение за изготвяне на заявка
13. Запазване на ден и час за ритуал
14. Граждански ритуал
15. Полагане в ковчега
16. Драпиране
17. Аранжировка
18. Товаро-разтоварна дейност
19. Погребално шествие
20. Погача за 30 човека
21. Жито
22. 30 броя подавки
23. Некролози- 5 броя ламинирани
24. Цялостна организация по погребението
25. Обработка на документи
26. Свещи 30 броя
27. Една голяма ритуална свещ
28. Носачи- сваляне до 3 етаж
29. Съдействие за избор на гробно място
30. Фенер
31. Аранжировка на гроб при приключване на погребение
Кремация
от 575 лв
1. Административно обслужване – Кремация
2. Табелка за урна
3. Пълнене на урна
4. Входна такса
5. Хладилна камера за 1 денонощие
6. Урна – обикновена
7. Консултации, разглеждане и обработка на документи