Мюсюлмански обреди и погребения

Мюсюлмански обреди и погребения

Траурна агенция “ Вили“ град Варна разполага със специализирани автомобили за извършване на мюсюлмански обреди и погребения.