Организиране на погребения

Организиране на погребения Варна

Ако Ви е сполетяло най-голямото нещастие – оставете грижите на нас.

Документи, необходими за извършване на погребение в нов гроб:

1. Съобщение за смърт.
2. Лична карта на починалия.

Документи, необходими за извършване на погребение в наследствен гроб:

1. Съобщение за смърт.
2. Лична карта на починалия.
3. Фактура за платено гробно място. При липса на такава, Нашите служители правят необходимата справка в регистрите на гробищните паркове .
4. Удостоверение за наследници (при необходимост).
5. Ако покойникът не е пряк наследник, се попълват декларации по образец от всички наследници, за съгласие да се извърши погребението в наследственото им гробно място.